<-- Takaisin etusivulle

Tietosuojaseloste

Sivuston käyttö ja tietosuojalauseke

Verkkosivustomme osoite on: https://www.prolex.fi

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä kotisivujamme.

MILLAISIA TIETOJA MINUSTA KERÄTÄÄN?

Henkilötietoja ei tallenneta kotisivulle vaan välitetään kotisivulla olevien lomakkeiden välityksellä toimitusjohtajan määrittelemään yrityksen sisäiseen sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot näkyvät verkkolomakkeissa. Yksilöityjä tietoja ovat esim. henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdollinen viestin sisältö, käyttäjän IP-osoite, käyttäjän User Agent (UA) tiedot selaimesta, viestin lähetysaika ja päivämäärä.

2. MISTÄ LÄHTEISTÄ TIETOJANI KERÄTÄÄN?

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään. Kun sivuston käyttäjät jättävät yhteydenottopyynnön sivustolle, keräämme lomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

MIHIN TARKOITUKSEEN TIETOJA KÄYTETÄÄN?
Käsittelemme kerättyjä tietoja pääosin seuraaviin ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin:
Palvelun kehittäminen
Palvelun asiakaspalvelu
Mahdollisten väärinkäytösten havainnointi ja estäminen

4. MITEN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Lomaketietoja ei tallenneta erillisiin tietovarastoihin tai rekistereihin, vaan ne säilytetään tarpeellisen ajan yrityksen sähköpostilaatikoissa. Mahdollisesti Google Analytics-palvelulla kerätyt tiedot säilytetään Googlen Analytics-työkalussa. Google Analytics -palvelun tiedot kerätään anonyymisti, eikä niitä yksilöidä henkilöihin/henkilöön.

KUINKA KAUAN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme käyttäjän yksilöityjä tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen, voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

6. KUKA KÄSITTELEE TIETOJANI?

Tietojen käsittely tapahtuu Prolex Oy:n työntekijöiden toimesta, voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti.

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Muilta osin henkilötietojen käsittelystä huolehditaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

7. LUOVUTETAANKO TIETOJANI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Emme myy, vuokraa tai luovuta käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Voimme kuitenkin luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

8. MITEN TIETONI SUOJATAAN?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja hankkimiamme tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Näitä keinoja ovat muun muassa palomuurit, salaustekniikat, turvalliset tilat, turvalliset salasanat, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Palvelinratkaisut ja tietoturvan tuottaa meille Elisa Oyj.

9. KÄYTETÄÄNKÖ SIVUSTOLLA EVÄSTEITÄ?

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston avulla esim. Google Analytic -palvelun tilastointia varten.

10. MILLAISIA MAHDOLLISUUKSIA MINULLA ON VAIKUTTAA?

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjä voi tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä yhteystiedoissa näkyviin osoitteisiin. Tarkistusoikeus on voimassaolevan lainsäädännön mukainen.

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia selainvalmistajan ohjeiden mukaisesti sekä tyhjentää mahdolliset evästeet selaimen välimuistista. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta mahdollista tiedon keruuta.

Mikäli olet jättänyt yhteydenottopyynnön, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, oikeudellisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

11. MIHIN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ?

Tietosuoja-asioissa voit lähestyä Prolex Oy:n toimitusjohtajaa tai sähköpostilla: info@prolex.fi.