Lastenkoti Elo

Erityisen tuen sijaishuoltoa

Lastenkoti Elo on sekä lyhytaikaista että pitkäaikaista sijaishuoltoa tarjoava 7-paikkainen sijaishuollon yksikkö, joka pystyy vastaamaan vaativan ja erityisen tuen tarpeisiin.

Tällä hetkellä meillä ei ole vapaita paikkoja.

Mitä Elo tarjoaa?

Elo tarjoaa perustason tukea, tehostettua ja erityisen tiivistä tukea sekä Elo mahdollistaa myös lapselle ympärivuorokautisen tuen (=vierihoidon.)

Lastenkoti Elo on erikoistunut erityistä tukea tarvitseviin lapsiin ja nuoriin, kuten psyykkisesti oireileviin ja haastavasti käyttäytyvien lasten hoivaan ja huolenpitoon esimerkiksi traumatisoituneisiin lapsiin tai neuropsykologisten lasten arjen haasteisiin. Henkilökunnalla on vahva osaaminen erityistä tukea tarvitsevista lapsista.

Työn keskiössä on turvallisen kiintymyssuhteen muodostuminen ja sen vahvistaminen, osallisuuden vahvistaminen, itsetunnon ja terveen minäkuvan muodostuminen sekä turvallisen ja strukturoidun arjen rakentaminen.

Teemme myös jälkihuoltoa ja perhetyötä koteihin. Meillä on kaksi asuntoa käytössä tapaamispaikkana, jossa voidaan toteuttaa valvottuja ja tuettuja tapaamisia.

Kenelle

Lastenkoti Elo on suunnattu ensisijaisesti 5-14- vuotiaille lapsille.

Lapset voivat olla huostaanotettuja, avohuollon tukitoimenpiteenä tai kiireellisesti sijoitettuja lapsia tai nuoria.

Lastenkoti Elo pystyy vastaanottamaan myös kiireellisiä sijoituksia.

Lastenkoti Elo sijaitsee Kempeleessä, 10 km Oulun keskustasta.

Emme hoida/kuntouta vakaviin rikoksiin syyllistyneitä tai suunnitelmallista väkivaltaa käyttäviä asiakkaita emmekä toimi päihdekuntoutusyksikkönä.

Monipuolinen elinympäristö

Lastenkodissa jokaisella lapsella on oma 12-neliön kokoinen huone, jonka lapsi saa sisustaa itselleen mieluisaksi. Lisäksi lapsien käytössä on yleiset tilat ja yksikössä on kolme kylpyhuonetta, neljä wc:tä, kodinhoitohuone ja sauna.

Tilaa kiinteistössä on yhteensä 225 m2, jonka lisäksi samassa pihapiirissä on Pauliinan perhekoti – ammatillinen perhekoti sekä sivurakennuksessa harrastus- ja kokoustiloja.
Kiinteistöllä on iso leikki- ja harrastuspiha, tontin koko on lähes 8.000 m2.

Lisäksi Kempele tarjoaa loistavia harrastusmahdollisuuksia.

Elon tilat ovat esteettömät.

Millaista arki on?

Jokaiselle lapselle laaditaan oma henkilökohtainen viikko-ohjelma, joka suunnitellaan yhdessä lapsen kanssa. Lapsen arki koostuu iästä riippuen joko koulunkäynnistä tai päivähoidosta.

Lastenkodin arki rakentuu sijoituksen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Arjessa lapsi saa tukea erilaisissa arjen tehtävissä ikätaso huomioiden, sekä viikoittaisissa omaohjaaja- ajoista ja keskusteluista.
Lapsi saa tukea koulunkäynnissä, hygieniahoidossa ja vuorokausirytmin tukemisessa ja kokonaisvaltaisesta huolenpidosta.

Lastenkoti Elo tekee tiivistä yhteistyötä lapsen läheisverkoston kanssa.

Arvomme

Lastenkoti Elossa rakennetaan varhaista vuorovaikutusta, vahvistetaan lapsen minä-kuvan muodostumista ja rakennamme lapsen osallisuutta.

Lastenkodin nimi Elo rakentuu elämän ilosta, empatiasta, luottamuksesta, lämmöstä ja hoivasta sekä onnellisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta.

Kuuntelemme ja olemme läsnä lapselle, annamme lapselle hoivaa ja syliä sekä annamme tilaa tunteille.

Jaamme kasvatusvastuun yhdessä lapsen vanhempien kanssa vahvistaen lapsen ja vanhempien välistä suhdetta.
Tuemme ja rakennamme yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin. Teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Elossa jokainen tulee arvostetuksi ja kohdatuksi ainutlaatuisena ihmisenä erityisen tuen tarpeineen.
Toiminta on käynnistynyt toukokuussa 2022.

Erityisosaamisemme

  • Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret
  • ART-Menetelmä osana kuntoutusta
  • NEPSY-osaaminen
  • Traumatisoituneet lapset ja nuoret
  • Varhaisen vuorovaikutuksen luominen
  • Kehitysvamma-osaaminen
  • Turvallisen kiintymyssuhteen muodostuminen ja sen vahvistaminen
  • Maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret sekä heidän perheet
  • Haastavasti käyttäytyvien lasten kohtaaminen
  • Koulunkäynnin tukeminen

Yhteystietomme

Henkilökunta on mitoitettu lastensuojelulain mukaisesti ja tarvittaessa pystymme vastaamaan lapsen haasteisiin lisäämällä henkilöstöresurssia.
Henkilökunnan erityisyys on varhaisessa vuorovaikutuksessa sekä heillä on vahva kokemus lastensuojelu- ja maahanmuuttotyöstä sekä erityistä tukea tarvitsevista lapsista.

Olemme luova ja turvallinen tiimi; emme luovuta.

Paikkatiedustelut 24/7

050 554 4751

Lastenkoti Elossa työskentelee lisäksi sairaanhoitaja, kolme sosionomia, toimintaterapeutti, puheterapeutti ja neljä lähihoitajaa.
Kaikilla Lastenkoti Elon lapsilla on käytettävissä ympärivuorokautinen konsultoiva lastenlääkäri.
Meillä on lisäksi lyhyellä varoitusajalla kutsuttavia sosionomi ja sairaanhoitaja-työntekijöitä valmiudessa.

Lisäksi lapsille on mahdollista tehdä toiminta- ja puheterapian konsultaatiota sekä toteuttaa kuntien ja sairaanhoitopiirien kustantamaa toiminta- ja puheterapiaa. 

Kaikilla työntekijöillä on vahva kokemus haastavasta lastensuojelusta, erityistä tukea tarvitsevista lapsista, monikulttuurisesta työstä sekä perheiden kanssa työskentelystä.

Margit Vuorma

050 554 4751

margit.vuorma@prolex.fi

Yksikönjohtaja (YTM)

Mikko Lotvonen

050 556 7787

Vastaava ohjaaja

Lastenkoti Elo

041 311 9071

Ohjaajat

Lastenkoti Elo

Laiduntie 9, 90450 Kempele

Instagram: @lastenkotielo

Muita toimipisteitämme

Perhekoti Kehto
Perhekoti Keinu
Pauliinan Perhekoti

Pro Perhekodit, Prolex Oy
Y-tunnus: 1014898-1